+45 60134314 info@goernoget.dk Sdr. Loudrupvej 43, 6690 Gørding 9:00-15:00 (Man-Fre)

Basiskursus

Førstehjælp ved hjertestop

Basiskurset førstehjælp ved hjertestop, er grundstenen for førstehjælpskurserne. På kurset lærer man hvordan man skal agere i tilfælde af hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene

Indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • ABC Princippet
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter ( AED )
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person.
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16

Tid 240 minutter ( 4 timer )

Tilvalgskurser

Førstehjælp ved blødninger

Tilvalgskurset førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock og kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Indhold

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16                               Tid 90 minutter ( 1,5 timer )

Førstehjælp ved småskader

Tilvalgskurset førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre skader.

Indhold

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse, og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader – Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik
 • og snitsår, slag mindre sår og hudafskrabninger
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16                               Tid 90 minutter ( 1,5 timer )

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling / underafkøling

Indhold

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16                                Tid 60 minutter ( 1 time)

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Tilvalgskurset førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger og indre og ydre ætsninger

 

Indhold

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
 • Giftlinien, og brug af denne
 • Førstehjælp til forgiftede personer
 • Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse.
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16                               Tid 30 minutter ( 0,5 time)

Førstehjælp ved sygdomme

Tilvalgskurset førstehjælp ved sygdomme, sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær.

Indhold

 • Førstehjælp til Blodprop / blødning i hjernen
 • Førstehjælp til sukkersyge
 • Førstehjælp til kramper / Epilepsi / Feberkramper
 • Førstehjælp til kronisk bronkitis / astma / KOL
 • Førstehjælp til falsk strubehoste
 • Førstehjælp til alvorlige allergiske reaktioner
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet
 • Førstehjælp til sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Maks antal deltagere: 16                         Tid 90 minutter ( 1,5 timer )

Førstehjælp ved skader på bevægeapperatet inkl. hovedskader

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Indhold

skader på bevægeapperatet

 • Knoglebrud
 • Ledskred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og eller bækken –

Førstehjælp ved hovedskader

 • Hjernerystelse
 • Åben og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie
 • Praksisnære scenarier og øvelser

 

Maks antal deltagere: 16                                        Tid 90 minutter ( 1,5 timer )

Kontakt os, for en uforpligtende samtale

WordPress Theme built by Shufflehound.

Alle rettigheder forbeholdes, Copyright © 2018. goernoget.dk


Kontakt os  |  Vores kurser  |  Om os  |  +45 60 13 43 14  |  info@goernoget.dk  |   Sdr. Lourupvej 43, 6690 Gørding