Kurser

Basiskurset førstehjælp ved hjertestop er grundstenen for førstehjælpskurserne. På kurset lærer man hvordan man skal agere i tilfælde af hjertestop og fremmedlegmer i luftvejene.

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • ABC Princippet
 • Overlevelseskæden
 • Bevisthedstilstande
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestartere (AED)
 • Stabil sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegmer i luftvejene (Voksne)
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Tid 240 minutter (4 timer)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock og kredsløbssvigt som følge af blødninger.

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Tid 90 minutter (1,5 time)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved småskader sætter deltageren i stand til at handle ved mindre skader.

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader - Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved minder stik- og snitsår
 • Førstehjælp ved slag mindre sår og hudafskrabninger
 • Praksisnærescenarier og øvelser

Tid 90 minutter (1,5 time)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling/underafkøling.

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrædninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen
 • Praksisnære scenarier og øvelser
 • List Item

Tid 60 minutter (1 time)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved kemiske påvirkninger sætter deltageren i stande til at handle ved forgiftninger  og indre og ydre ætsninger.

 • Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
 • Giftlinjen og brug af denne
 • Førstehjælp til forgiftede personer
 • Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse
 • Praksisnærescenarier og øvelser

Tid 30 minutter (0,5 time)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved sygdom sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen eller vejrtrækningsbesvær. 

 • Førstehjælp ved blodprop / blødning i hjernen
 • Førstehjælp ved sukkersyge
 • Førstehjælp ved kramper / epilepsi / feberkramper
 • Førstehjælp ved kronisk bronkitis / astma / KOL
 • Førstehjælp ved falsk stubehoste
 • Førstehjælp ved alvorlige allergiske reaktioner
 • Førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Førstehjælp ved sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • Praksisnære scenarier og øvelser

Tid 90 minutter (1,5 time)

Maks 16 deltagere

Tilvalgskurset førstehjælp ved skader på bevægeapperatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stande til at handle ved knoglebrud, led og muskelskader samt ved skader på hovedet.

 • Førstehjælp ved knoglebrud og brud på hofte / bækken
 • Førstehjælp ved ledskred
 • Førstehjælp ved forstuninger
 • Førstehjælp ved hjernerystelse
 • Førstehjælp ved åben og lukket kraniebrud
 • Førstehjælp ved blødning mellem hjerne og kranie
 • Praksisnærescenarier og øvelser

Tid 90 minutter (1,5 time)

Maks 16 deltagere