Bliv kontaktet

Udfyld felterne til højre så kontakter dig hurtigst muligt.


Førstehjælpkursus til kørekort

Skal du i gang med at tage kørekort, så skal du gennemføre et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du skal have et førstehjælpskursus uanset om du skal have kørekort til bil, motorcykel, knallert eller traktor. 

Et færdselsrelateret førstehjælpskursus lærer nye bilister at handle korrekt, hvis der sker et trafikuheld eller en person får hjertestop på vej og gade. Kurset er lovpligtigt, når man tager kørekort. 

Gør Noget tilbyder førstehjælpskurser til kørekort, hvor du får et lovpligtigt 8 timers færdselsrelaterede førstehjælpskursus hurtigt, nemt og billigt. Efter kurset vil du modtage et certificeret førstehjælpsbevis, som du skal bruge for at få kørekort. 

Hele undervisningsforløbet gennemføres i overensstemmelse med undervisningsplanerne som er udarbejdet fra Dansk Førstehjælpsråd. 

Gør Noget tilbyder desuden køreskoler at afvikle kurset for deres elever. Lad os tage en snak om mulighederne.

 

[PLUS_CALENDAR:FH-01]

Martin PedersenParamediciner

Kursets indhold

Se dato for næste kursus

✓ Forebyggelse og håndtering af trafikulykker

✓ Håndtering af bevidstløse personer, personer med knoglebrud eller symptomer på hjertestop eller stroke

✓ Hjerte-lunge-redning i praksis – med og uden hjertestarter

✓ Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene

✓ Stabilt sideleje

✓ Overlevering af tilskadekomne eller syge til det professionelle redningsmandskab

Tilmeld dig online

Vi tilbyder også

Opdaterende førstehjælpskurser - billede

Grundlæggende førstehjælp

Du lærer om det mest basale indenfor førstehjælp.

Læs mere
Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp til børn

Du lærer korrekt førstehjælp til børn og unge.

Læs mere
Basale førstehjælpekurser - billede

Førstehjælp ved hjertestop

Du lærer hvordan man giver korrekte hjerte-lunge-redning.

Læs mere
Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp til brandsår

Du lærer hvordan man håndterer forbrændinger.

Læs mere
Færdselsrelateret førstehjælp billede

Færdselsrelateret førstehjælpskursus Esbjerg

Vi afholder en lang række af færdselsrelaterede førstehjælpskurser i Esbjerg løbende. Vi har base i Esbjerg, men vi tilbyder også at afholde førstehjælpskurser til kørekort andre steder i landet.

Færdselsrelateret førstehjælp på vejen

Kobling mellem teori og praksis

Vores førstehjælpskurser indeholder en god blanding af teori og praksis, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med førstehjælp i forbindelse med færdsel. Du vil få masser af tid til at øve praktiske øvelser.

Færdselsrelateret førstehjælp foran hus

Handlingsorienteret tilgang

Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdigheds undervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet.

Færdselsrelateret førstehjælp tag hånd om personerne

Professionelle instruktører

Alle vores instruktører er certificeret af Dansk Førstehjælpsråd. De fleste af instruktørerne har desuden præhospital erfaring fra hverdagen i form af job som paramediciner.

Information om færdselsrelateret førstehjælp

Du vil på vores færdselsrelateret førstehjælpskursus blive fortrolig med teknikker og praktiske øvelser, som giver dig en grundig og praksisorienteret guide til at kunne redde liv.

Vores førstehjælpskursus til kørekort omfatter desuden kunstigt åndedræt, hjertemassage og førstehjælp til de ulykker og skader du vil risikere at opleve i trafikken. Du vil med andre ord blive klædt godt på til at kunne gøre en forskel. 

Du vil modtage 4 timers undervisning i basal genoplivning og 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp.

Hos Gør Noget har vi både praktisk erfaring og “know how” fra det præhospitale beredskab. Det betyder, at vi altid er opdateret med den nyeste viden. 

Dit udbytte af dette førstehjælpskursus

Når du tager et færdselsrelateret førstehjælpskursus hos Gør Noget lærer du at handle hensigtsmæssigt på et skadested. Du vil lære at håndtere flere tilskadekomne, og hvordan du prioritere de tilgængelige ressourcer. 

Du vil lære at tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade. Derudover vil du lære at yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.

Du vil efter vores færdselsrelateret førstehjælpskursus kunne yde førstehjælp til de typiske skader du vil opleve i forbindelse med trafikulykker. 

Undervisning for køreskoler

Gør Nogets kurser i færdselsrelateret førstehjælp lever op til både lovgivningen og Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger. Vi tilbyder køreskoler at afholde kurser i færdselsrelateret førstehjælp. 

Vi giver eleverne 8 timers praksisnær og spændende undervisning i færdselsrelateret førstehjælp. Deltagerne vil efter kurset modtage et lovpligtigt certifikat.

Vores instruktører er registrerede, erfarne og har arbejdet med førstehjælp i mange år herunder også i det præhospital. 

Som kørelærer slipper du for al bøvl og administration. Prisen afregnes direkte med dine elever, så du slipper for bøvl og administration.

Færdselsrelateret førstehjælp sammenstød billede

Ofte stillede spørgsmål 

Vi har samlet nogle af de mest ofte stillede spørgsmål som du kan læse herunder. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, så er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvorfor skal man have et kursus i færdselsrelateret førstehjælp?

Det er et krav i loven, at man skal have taget et kursus i færdselsrelateret førstehjælp, når man tager kørekort. På den måde bliver kommende bilister i stand til at give korrekt førstehjælp, standse en ulykke og tilkalde hjælp ved trafikulykker.

 

Hvor lang tid gælder førstehjælp til kørekort?

Kursusbeviset må højst være et år gammelt, når køreskoleelever tager teoriprøven. 

Der er ikke krav i loven til, at du skal forny dit førstehjælpskursus, men normalt anbefaler Gør Noget, at man får et genopfriskningskursus hvert andet år for at holde sine færdigheder ved lige.

 

Hvor lang tid tager førstehjælp til kørekort?

Et kursus i færdselsrelateret førstehjælp varer samlet set otte timer undervisning. Nogle gange bryder vi kurset op i to dele á fire timers undervisning over for eksempel to aftener.

 

Har Gør Noget åbne kurser i færdselsrelateret førstehjælp? 

Pt. arrangerer Gør Noget kurser i færdselsrelateret førstehjælp i samarbejde med Renés Køreskole i Esbjerg. Du kan tilmelde dig kurser her.

Som kørelærer kan du kontakte Gør Noget for at få arrangeret et kursus for dine elever. 

Vi står for alt det praktiske:

  • Lokation
  • Forberedelse
  • Selve kurset
  • Afregning og administration

Så du skal blot sikre dig, at dine elever kan deltage i kurset på den pågældende dato. 

Der skal minimum 11 kursister på hvert hold og maksimum 16.