Her kan du læse ”GØR NOGET’s” persondatapolitik

”Gør noget” respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Dataansvarlig

”Gør noget” er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomhed:

 • Gør noget Aps (CVR-nr. (40366245)

Vi behandler følgende data

Når du er kunde hos ”Gør noget”

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige service. Dine persondata behandles sikkert, og behandles i henhold til gældende lovgivning.

Når du handler hos ”Gør noget” indsamler vi flg. oplysninger:

 • Navn
 • Adresseoplysninger
 • E-mail
 • Telefonnumre

Disse oplysninger opbevares i vores system DINERO.
Disse oplysninger kan til enhver tid kaldes tilbage ved at kontakte info@goernoget.dk

Kursusaktivitet

I forbindelse med kursusaktivitet, udsteder vi kursusbeviser igennem Dansk førstehjælpsråds systemer. Til dette indsamler og sender vi følgende oplysninger til dansk førstehjælpsråd:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • E-mail

Personer registreret hos Dansk Førstehjælpsråd har efter persondataloven ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dem. Denne indsigt kan opnås gennem hjemmesiden https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk eller ved at rette henvendelse til Dansk Førstehjælpsråd via e-mail post@foerstehjaelpsraad.dk. Som registreret har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.

COVID-19 Podning

I forbindelse med podning for COVID-19: Registreres følgende data:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer

Vi deler jf. loven vores data med styrelsen for patientsikkerhed og statens seruminstitut igennem systemet MiBa.

Vaccinering

I forbindelse med vaccineringer, optages der en journal med registrering af hvilke vacciner der er tale om. På journalen vil der ligeledes fremgå flg. personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer

Jf. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler § 16, skal din journal opbevares af os i 10 år fra dato hvor den er udfærdiget.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid helt eller delvist trække dette samtykke tilbage

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, kan du kontakte os:

Gør noget Aps
Sdr Lourupvej 43
6690 Gørding
Tlf. 73111220
Mail: info@goernoget.dk

Kontaktoplysninger på den ansvarlige i virksomheden:

Martin Roland Pedersen Tlf: 91302999
mail: martin@goernoget.dk

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID- tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Journaler

Alle journaler bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum 10 år. hvis patienten senere kommer til behandling, kan tidligere journalnotater være relevante for behandlingen og have betydning for patientsikkerheden

Bogføringsmateriale

Alle fakturaer, tilbud, og kundedata opbevares i vort regnskabsprogram dinero. Tilbud gemmes i 1 år.
Fakturaer skal slettes efter 8 år plus indeværende år.
Øvrige personoplysninger

Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk Du kan også kontakte os på info@goernoget.dk

Senest opdateret d. 12. marts 2021