Bliv kontaktet

Udfyld felterne til højre så kontakter dig hurtigst muligt.


Førstehjælpskursus for flex og taxachauffører

Er du taxachauffør, eller flexchauffør? Så kræves det at dit førstehjælpsbevis opdateres hvert 2. år.

Gør Noget tilbyder opdaterende førstehjælpskursus for flex og taxachauffører, hvor du får et 5 timers kursus i førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre. Efter kurset vil du modtage et certificeret førstehjælpsbevis, som det kræves af trafikselskaberne.

Et opdaterende førstehjælpskursus for flex og taxachauffører, er med til at holde chaufførerne skarpe på  hvad der skal gøres hvis uheldet er ude, med en bevægelseshæmmet, eller en ældre.

Hele undervisningsforløbet gennemføres i overensstemmelse med undervisningsplanerne som er udarbejdet fra Dansk Førstehjælpsråd.  

Gør Noget tilbyder desuden vognmænd at afvikle et førstehjælpskursus for flex og taxachauffører i egne lokaler. Lad os tage en snak om mulighederne. 

Book her!

[PLUS_CALENDAR:FH-02]

Martin PedersenParamediciner

Kursets indhold

Se dato for næste kursus

✓ Håndtering af en person med og uden normal vejrtrækning

✓ Håndtering af bevidstløse personer, personer med knoglebrud eller symptomer på hjertestop eller stroke

✓ Førstehjælpens hovedpunkter. Med særlig fokus på transport af bevægelseshæmmede

✓ Psykisk førstehjælp

✓ Stabilt sideleje

✓ Overlevering af tilskadekomne eller syge til det professionelle redningsmandskab

Pris : kr 500,00 + moms

Tilmeld dig online

Vi tilbyder også

Opdaterende førstehjælpskurser - billede

Grundlæggende førstehjælp

Du lærer om det mest basale indenfor førstehjælp.

Læs mere
Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp til børn

Du lærer korrekt førstehjælp til børn og unge.

Læs mere
Basale førstehjælpekurser - billede

Førstehjælp ved hjertestop

Du lærer hvordan man giver korrekte hjerte-lunge-redning.

Læs mere
Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp til brandsår

Du lærer hvordan man håndterer forbrændinger.

Læs mere
Førstehjælp ved taxa billede

Førstehjælpskursus til flex og taxa chauffører i Esbjerg og Kolding

Vi afholder et førstehjælpskursus for flex og taxachauffører løbende i Esbjerg, Kolding og Svendborg. Vi har base i Esbjerg, men vi kan også tilbyde at afholde et førstehjælpskursus for flex og taxachauffører andre steder i landet.

Færdselsrelateret førstehjælp på vejen

Kobling mellem teori og praksis

Vores førstehjælpskurser veksler imellem både teori og praktiske øvelser.
Her vil du komme til at stifte bekendtskab med førstehjælp til ældre og bevægelseshæmmede. Du vil få masser af tid til at øve praktiske øvelser.

Færdselsrelateret førstehjælp foran hus

Handlingsorienteret tilgang

Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdigheds undervisning opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper relateret til skader og uheld hus ældre og bevægelseshæmmede.

Færdselsrelateret førstehjælp tag hånd om personerne

Professionelle instruktører

Alle vores instruktører er certificeret af Dansk Førstehjælpsråd. De fleste af instruktørerne har desuden erfaring fra deres hverdag i de regionale ambulancer.

Information om førstehjælpskurset for flexchauffører og taxachauffører

Du vil på vores førstehjælpskursus for taxa og flex chauffører blive fortrolig med hvad du skal gøre hvis en kunde bliver syg eller kommer galt afsted imens de kører med dig.

Vores førstehjælpskursus for flex og taxachauffører omfatter desuden kunstigt åndedræt, hjertemassage og førstehjælp til de ulykker og skader som typisk opstår hus ældre og bevægelseshæmmede.

Du vil modtage 3 timers opdaterende undervisning i basal genoplivning,  1,5 timers undervisning i Førstehjælp ved ulykker samt 0,5 times undervisning i Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik

.

Hos Gør Noget har vi både praktisk erfaring og “know how” fra det præhospitale beredskab. Det betyder, at vi altid er opdateret med den nyeste viden. 

Dit udbytte af dette førstehjælpskursus

Når du tager et førstehjælpskursus for flex og taxachauffører hos Gør Noget lærer du at handle hensigtsmæssigt på et skadested. Du vil lære at håndtere flere tilskadekomne, og hvordan du prioritere de tilgængelige ressourcer. 

Du vil lære at tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade. Derudover vil du lære at yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.

Du vil efter vores førstehjælpskursus for flex og taxachauffører kunne yde førstehjælp til de typiske skader og sygdomstilfælde du typisk vil opleve i forbindelse dit arbejde som chauffør for ældre og bevægelseshæmmede. 

Undervisning for vognmænd

Gør Nogets førstehjælpskursus for flex og taxachauffører lever op til både kravene fra trafikselskaberne og Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger. Vi tilbyder vognmænd at afholde kurser i førstehjælp i deres lokaler. 

Vi giver chaufførerne 5 timers praksisnær og spændende undervisning i målrettet førstehjælp til ældre og bevægelseshæmmede. Deltagerne vil efter kurset modtage et kursusbevis som er gyldigt i 2 år.

Vores instruktører er registrerede, erfarne og har arbejdet med førstehjælp i mange år herunder også i ambulancerne. 

Hvis du som vognmand lader Gør noget stå for kurserne for dine chauffører slipper du for al bøvl og administration med hvornår folks beviser løber ud, dette kan vi tilbyde at holde styr på for dig.

Færdselsrelateret førstehjælp sammenstød billede

Ofte stillede spørgsmål 

Vi har samlet nogle af de mest ofte stillede spørgsmål som du kan læse herunder. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, så er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Vi har før kunnet nøjes med et førstehjælpskursus på 3 timer, hvorfor tager de nu 5 timer?

I april 2021 blev der lavet en ny undervisningsplan målrettet taxa, og flex chauffører. Denne plan har trafikselskaberne tiltrådt, og det kræves derfor fremadrettet at alle flexchauffører, eller taxachauffører bliver opdateret efter denne.

 

Hvornår skal et førstehjælpsbevis til taxa og flex chauffører fornyes?

Kursusbeviset er gyldigt i 2 år, hvorefter det bør opdateres. 

Der er ikke krav i loven til, at du skal forny dit førstehjælpskursus, men normalt anbefaler Gør Noget, at man får et genopfriskningskursus hvert andet år for at holde sine færdigheder ved lige.

 

Hvor lang tid tager et førtehjælpskursus for flexchauffører og taxachauffører?

Et førstehjælpskursus for flex og taxachauffører varer samlet set 5 timer undervisning. 

 

Har Gør Noget åbne førstehjælpskurser for flex og taxa chauffører? 

Pt. arrangerer Gør Noget førstehjælpskurser for flex og taxa chauffører i Esbjerg og Kolding. Du kan tilmelde dig kurser her.

Hvis du er som vognmand, kan samle chauffører nok til et helt kursus kan vi også hjælpe med dette. 

Vi kan stå for alt det praktiske:

  • Lokation
  • Forberedelse
  • Selve kurset

Så du skal blot sikre dig, at chauffører elever kan deltage i kurset på den aftalte dato. 

Der skal minimum 11 kursister på hvert hold og maksimum 16.

Kontakt os for en pris