Lær at redde liv med basal førstehjælp

Gør Nogets grundkurser hjælper dig og dine medarbejdere med at være klar, hvis ulykken skulle ske. 

Lær hjerte-lunge-redning eller førstehjælp ved ulykker, og sammensæt et kursus, der passer til jeres unikke risikoprofil.

Læs mere nedenfor.

Bliv klar til grundlæggende førstehjælp

Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp ved hjertestop

På kurset lærer du grundlæggende genoplivning af voksne. 


Du lærer: 

Hvordan du håndterer en voksen bevidstløs person (med eller uden vejrtrækning)

At kende forskel på stroke og blodprop i hjertet – og hvordan du skal handle

Hands-on og basal genoplivning med hjertestarter og ved fremmedlegemer i luftvejene

Book et kursus
Basale førstehjælpekurser - billede

Førstehjælp ved ulykker

Ulykker kommer ubelejligt og uventet – både i fritiden og på arbejdspladsen.


I dette kursus lærer du: 

At håndtere kolleger, medarbejdere eller andre, som er kommet til skade på arbejdspladsen

Hvordan du nødflytter tilskadekomne, som ligger på jorden eller sidder i et køretøj

At udføre basal psykisk førstehjælp i de første minutter efter ulykken

Få et tilbud
Opdaterende førstehjælpskurser - billede

Færdselsrelateret førstehjælp

Få det lovpligtige førstehjælpskursus, når du tager kørekort.

Vi tilbyder åbne kurser i samarbejde med Renés Køreskole i Esbjerg.

Du kan tilmelde dig vores kørekortskurser her!

Ønsker du et tilbud, hvor vi kommer og holder et kursus på din køreskole?

 

Så kontakt os.

Kontakt os

Udvidet førstehjælp

Tilvalgskurser, der passer din risikoprofil

Er der særlige risici i din virksomhed, som ikke er dækket af de grundlæggende førstehjælpskurser? 

Eksempelvis fordi I arbejder med kemi, maskiner eller børn?

Så har du mulighed for at vælge ekstra kursuselementer til, som fokuserer på specifikke situationer.

Alle tilvalgsmoduler tager udgangspunkt i praktiske og situationsbestemte øvelser, så I bliver forberedt så tæt på virkeligheden som muligt. 

Vælg mellem tilvalgskurser til førstehjælp

Førstehjælp ved varme/kulde

I tilvalgskurset lærer du at reagere i forbindelse med:

→ Hedeslag
→ Forbrændinger
→ Forfrysninger
→ Nedkøling af kroppen

Book kursus
Tag hånd om virksomheden billede

Førstehjælp ved kemisk påvirkning

Du og dine medarbejdere lærer at handle, hvis en person bliver forgiftet eller udsat for ætsninger af kemiske produkter. 

I lærer også at forebygge det, så I helst undgår det.

Book kursus
Færdselsrelateret førstehjælp - billede

Førstehjælp ved blødning

I tilvalgskurset lærer du og dine medarbejdere at yde hjælp ved større eller mindre blødninger samt i tilfælde af mistanke om indre blødninger. 

I lærer også at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Book kursus
Basale førstehjælpekurser - billede

Førstehjælp ved sygdomme

Lær at handle i situationer med akut opstået sygdom.

På kurset kommer du og dine medarbejdere igennem hjælp ved akut opstået sygdom.

Fra allergiske reaktioner og feberkramper over diabetes og astma til dehydrering, blodpropper og epilepsi.

Book kursus
Opdaterende førstehjælpskurser - billede

Førstehjælp til børn

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med børn.

Du får redskaber til at forebygge og håndtere:

Småskader, klemning, snitskader, faldskader, kvælning, fremmedlegemer i halsen, skoldning, forbrænding og ætsning.

Se også åbne kurser i førstehjælp til børn her.

Book kursus
Tag hånd om virksomheden billede

Luftvejshåndtering og livreddende håndgreb

Kurset henvender sig især til sundhedsprofessionelle. 

Læger underviser for eksempel i praktisk håndtering af luftveje, opnåelse af venøs adgang, alternative administrationsveje til medicin og understøttelse af cirkulation.

Book kursus
Førstehjælp til børn - ventilationspose

Vi lever af at redde liv

- og lærer dig at gøre det

Gør Noget består af læger og paramedicinere, som har både teoretisk og praktisk erfaring med at redde liv.

Vi har mødt de udfordringer, som vil opstå, når du eller dine medarbejdere skal træde til ved sygdom og ulykker – og den erfaring underviser vi på baggrund af.

Lær os at kende

Ofte stillede spørgsmål om førstehjælp

Hvad er førstehjælp?

Det er den hjælp, du som almindeligt menneske kan give en person, som er kommet til skade eller er blevet akut syg. Det vil sige, at du giver førstehjælp for at øge chancerne for, at eksempelvis en læge eller ambulanceredder kan tage over og behandle personen i ambulancen og på hospitalet.

Førstehjælpen kan grundlæggende deles op i to kategorier: Den livreddende og den almindelige. 

Livreddende førstehjælp skal du kunne yde med det samme, når en person falder om med eksempelvis hjertestop eller bliver involveret i en trafikulykke. 

Almindelig førstehjælp er, når du hjælper med eksempelvis at behandle snitsår, hudafskrabninger og andre mindre skader, som opstår i dagligdagen. 

Hos Gør Noget tilbyder vi først og fremmest livreddende førstehjælpskurser, mens almindelig førstehjælp er tilvalgskurser i forbindelse med de livreddende førstehjælpskurser.

 

Hvorfor er førstehjælp vigtigt?

At yde hjælp i de første minutter efter en ulykke eller pludselig opstået sygdom (eksempelvis hjertestop) er afgørende for at øge chancen for, at personen overlever. 

I 2020 faldt 5.000 danskere om med hjertestop – uden at være på et hospital eller i nærheden af lægebehandling – ifølge tal fra Hjertestopregisteret. På verdensplan er tallet omkring ni millioner. 

Kan du yde førstehjælp i de første skelsættende minutter, kan du øge personens chance for at overleve med 45%.

Hvordan giver man førstehjælp?

Du skal som regel igennem fem trin, når du oplever, at en person falder om. 

  1. Tjek om personen er bevidstløs
  2. Tjek om personen har frie luftveje
  3. Ring 112, hvis personen ikke har normal vejrtrækning
  4. Begynd hjertemasage og kunstigt åndedræt
  5. Læg personen i stabilt sideleje, hvis vedkommende har normal vejrtrækning

Men én ting er at kende de fem trin i teorien. Noget andet er: Er du klar til at handle, når du står i situationen? 

I vores kurser hos Gør Noget fokuserer vi rigtig meget på at give dig viden og værktøjer igennem praksisnære øvelser – så du ikke fryser eller handler uhensigtsmæssigt, når ulykken sker.

 

Hvor ofte skal førstehjælp fornyes? 

Det er vigtigt at holde dine kompetencer ved lige. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at dine kompetencer fornyes hvert andet år. Derfor anbefaler vi også, at du gør det.

Hos Gør Noget har vi opdateringskurser, som du kan tage efter behov. I de opdaterende kurser er der fokus på, at du ikke kommer igennem det fulde program én gang til, men genopfrisker dine færdigheder og viden.

Læs mere om opdaterende kurser i livreddende førstehjælp her.

 

Hvad er psykisk førstehjælp?

Psykisk førstehjælp er en kortvarig og akut hjælp til en person, som har været udsat for noget alarmerende eller traumatisk. Formålet er at give ro og skabe tryghed, så personen får støtte til at håndtere sin situation.

Hos Gør Noget har vi ikke kurser i direkte psykisk førstehjælp, men de fleste af vores almindelige førstehjælpskurser berører emnet, da det er en vigtig faktor.

Hjerte og lungeredning - billede

Book et kursus i førstehjælp

Kontakt os i dag

Gør Noget har base i Esbjerg, men vi tilbyder kurser i hele landet. 

Skriv en mail til info@goernoget.dk eller ring til os på 73 11 12 20. Så taler vi om, hvad du har brug for.