PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, leveringsadresse og evt. fakturaadresse, telefon nr. og emailadresse. Derudover evt. CVR og EAN nr.

Vi registrerer og videregiver personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Gør noget ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige for Gør noget ApS er Gør noget ApS.

Som registreret hos Gør noget ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen

Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: info@goernoget.dk.dk

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Martin R. Pedersen på e-mail martin@goernoget.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 

Betingelser for serviceaftaler

Der gælder særlige regler i forhold til reklamation og fortrydelse ved køb af tjenesteydelser.

Fortrydelsesret i forbindelse med reparationer
Fortrydelsesfristen på 14 dage løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. ( f.eks. materialer, arbejdstid og transporttid)

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@goernoget.dk eller tlf. 73111220. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt i din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Reklamationsret i forbindelse med reparationer

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på info@goernoget.dk. Som udgangspunkt har du dog ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Reparationer falder ind under forældelsesloven, hvilket betyder, at der er 3 års forældelsesfrist på selve reparationen. Det kræver dog, at det er den samme fejl, der opstår igen, og at fejlen skyldes, at reparationen ikke er udført korrekt. Almindelig slitage, rust, forkert brug eller lignende, udgør ikke krav på en ny reparation.

Når du får lavet en reparation, skal du huske at få en kvittering, der indeholder dato for arbejdet og hvad der er repareret på varen. Det er dit bevismateriale.